Stoomtram Maas en Waal n.v.

Nog steeds zijn de Maas en Waalse gemeenten niet echt bereid veel geld in de tram te stoppen. Wamel geeft een garantie op de jaarlijkse betaling van de rente op de geldleningen van f 3.000,-. Maar de andere gemeenten moeten over de streep worden getrokken door een persoonlijk aanbod van Hiebendaal en Bouwens.

Druten wil dan wel twintig jaar lang elk jaar een rentegarantie van f 2.250,-. Tekorten echter moeten dan door Hiebendaal en Bouwens worden bijgepast. En toch verwerpen J. van Welie, J.G. van den Heuvel, F.J. van Heereveld, H.J. van der Wielen en J.A. Lewiszong het voorstel. De gierpont kostte al zat en bovendien doet de veerman zijn werk niet goed. Mensen die van de trein in Kesteren komen laat hij ’s nachts regelmatig staan. Druten is er kortom nog niet aan toe en heeft simpelweg het geld niet. Burgemeester en Wethouders krijgen dan in het najaar een brief van de winkeliers en zakenlui “dat de totstandkoming van de tram in elk opzicht voor de gemeente gewenscht is”.

Hiebendaal en Bouwens komen met een nieuw voorstel: ze willen een renteloos voorschot van f 10.000,-. “Dat is best”, zegt de raad “als de twee heren dan een even groot bedrag op een door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen bank te Druten storten.” Resultaat: alle negen stemmen voor. Ook in andere gemeenten was de strijd taai, ook al omdat veel tijd nodig was voor de koop van grond of onteigeningsprocedures. Op 9 augustus 1898 wordt dan toch de naamloze vennootschap Stoomtram Maas en Waal opgericht. Directeur Bouwens vraagt de provincie om een bijdrage van 10% in de kosten. “70.000 mensen”, zegt hij, “hebben baat bij de aanleg”. En zegt hij “die mensen betalen zelf ook het een en ander”:

  • Nijmegen            f 30.000
  • Beuningen          f  2.000
  • Ewijk                     f  4.000
  • Druten                  f 10.000
  • Wamel                  f 10.000
  • Totaal                    f 56.000

De provincie nam van de provinciale hoofdingenieur Idsinga de gewijzigde berekeningen voor de kosten over en gaf een renteloos voorschot van f 62.450, onder voorwaarden dat de tram in Wamel zou eindigen bij de veerweg. En ze in Druten een verbindingsdienst zou onderhouden met het veer.