Moeizaam overleg

Iets soortgelijks deed zich voor bij de tram door Maas en Waal. Het overleg met vele gemeentes en de tramcommissie verliep moeizaam. Elke gemeente had zo zijn eisen of wilde helemaal niet (Ewijk). Uiteindelijk werd het plan aangepast: een tramlijn van Nijmegen naar Wamel. De initiatiefnemers: de heren Hiebendaal en Bouwens van de Nijmeegsche Tramweg Maatschappij. Op hun initiatief komen de Maas en Waalse bestuurders in 1897 bijeen in het centrum van de macht van de streek, in het Ambtshuis in Druten. Gastheer is Willem Verheijen, sinds 1893 eerste burger van Druten.

Met een dikke brochure maken ze de verzamelde burgemeesters en wethouders duidelijk dat de streek echt niet meer zonder een tram kan. Stoomboten en karren zijn geen partij voor een betrouwbare, snelle tramweg. Merkwaardig genoeg, dateert de begroting nog van 1891. Gelukkig zijn sinds dat jaar veel zaken goedkoper geworden. Vooral staal voor de rails en de locomotieven en rijtuigen. Hoe meer je er van bouwt, hoe sneller en goedkoper dat gaat. Zodoende vallen een aantal zaken voordeliger uit hoewel andere wat duurder zijn geworden. Alles bij elkaar moet f 700.000,- toereikend zijn. Oorspronkelijk was het hoofdstation in Wamel gepland. Druten vond dat maar niks. Zo’n “boerendorp” kon dat niet aan. Gelukkig is burgemeester Van der Sijp, overigens ook dijkgraaf, een nuchtere man, die echt het beste voor de streek wil, daarom vindt hij dat het hoofdstation in Druten moet komen. Sindsdien heet die straat Stationsstraat. Niet alles staat er nog, veel wél.

Stationsstraat Druten met stationsgebouw en remise.