Monumentenwacht op bezoek

Terwijl wij aan het werk waren in de toren, kwamen de heren van de Monumentenwacht langs voor hun periodieke controle. Opnieuw werd duidelijk dat restauratie echt heel hard nodig is.

Bovendien werd ons opnieuw duidelijk hoe bijzonder de toren is. Mark en Rob, de monumentenwachters met passie voor hun vak, wezen ons op diverse bijzonderheden die ons niet eerder waren opgevallen.

De eerste werkzaamheden in eigen beheer

Omdat vanaf volgende week het werkterrein voor de aannemer is, moesten wij aan de slag. Alles wat niet bij de toren hoort, moet worden verwijderd.

De mooie lamp, de horren, de vloer die wij er ruim 5 jaar geleden in hebben gelegd – alles moet er uit. Daar wordt nu door ons aan gewerkt en kunnen de eerste besparingen worden ingeboekt.

Het gaat nu echt beginnen

Opnieuw kan de vlag uit.
Met de restauratie van de toren wordt over een week begonnen!

Afgelopen week kregen we de concept-planning van de aannemer die de restauratie van Oude Toren Puiflijk gaat uitvoeren, de Van Tienen aannemersbedrijf. Daaruit blijkt dat in de week van 6 mei met de restauratie gestart gaat worden onder directie van de gemeente in samenwerking met ons.

Begonnen zal worden met het inrichten van de bouwplaats. Daarvoor zal een deel van de terp met hekken worden afgezet en zullen de benodigde materialen e.d. worden weggezet.

In de week daarna zal de steiger worden gebouwd en wordt met het echte werk begonnen.

Volgens de concept-planning zal de restauratie van de toren in de week van 16 september worden afgesloten.

U begrijpt dat wij daar heel blij mee zijn en daar graag een bijzonder moment van willen maken. Wij willen dat doen, samen met Torenkring Puiflijk, op vrijdagavond 24 mei om 19.00 of 19.30 uur. Iedereen is hierbij natuurlijk van harte welkom; de uitnodiging volgt later.

Voor de goede orde: het gaat alleen om de toren. Over de terp zijn we nog in goed, maar wat traag overleg met de gemeente.

Uiteraard houden wij u van de voorgang via deze website op de hoogte.

Koningsschieten: impressie

Een vogel schieten uit de Toren?

Heel bijzonder: de Oude Toren als decor voor het schieten op een houten vogel.

Oranjecomité Puiflijk heeft weer iets moois bedacht en laat oude tijden herleven. Tijdens Koningsdag start om 14.15 uur het Koningsschieten op, hoe kan het ook anders, de Koningsweg (bij De Lier).

Op een hoogte van circa twaalf meter wordt een houten vogel in een metalen bak, een kogelvanger, geplaatst . Beurtelings mogen alle deelnemers een schot wagen op de vogel. Het schieten van de vogel gaat via een vaste volgorde. Eerst dient de kop van de vogel er af geschoten te worden. Daarna beide vleugels. Ten slotte gaat het erom wie het resterende deel van de vogel eraf schiet. Degene die dat lukt, wordt voor één jaar tot Koning of Koningin gekroond.

Wilt u meer hierover weten, ga dan naar de mooi verzorgde website van het Oranjecomité.
Daar vindt u ook alle andere activiteiten die van Koningsdag weer een mooi festijn zullen maken.

Torenkring Puiflijk van start

Doe jij ook mee met de Torenkring Puiflijk?

De Oude Toren wordt opgeknapt en versterkt. Als de Toren straks weer in vol ornaat boven het dorp ‘torent’, is er ruimte voor kleinschalige activiteiten in en om de toren. Alleen dan worden toren en terp een levend monument, voor en door het dorp. En daar is het natuurlijk allemaal om te doen.

Er is al een groepje vrijwilligers bijeen geweest om na te denken over wat er allemaal mogelijk is. Er zijn al veel mooie ideeën gekomen.

We richten ons nu eerst op de start van de bouwwerkzaamheden. Dit laten we niet zomaar voorbij gaan. We willen graag met iedereen die zich betrokken voelt, dit moment delen.

Wil jij ook meedenken en meedoen met de Torenkring Puiflijk? Dan ben je van harte welkom. We hebben nog geen eigen mailadres, dus voorlopig kan je nog gebruik maken van de contactgegevens van de Stichting Oude Toren:  klik daarvoor hier .

Omgevingsvergunning verleend

Misschien heeft u het al in deMaas&Waler van vandaag gezien: de omgevingsvergunning is verleend!

Dus ook wat betreft de benodigde vergunningen en rapporten kan met de restauratie worden begonnen.

De volgende stap is het beoordelen van de uitgebrachte offertes. Uiterlijk eind deze maand dienen deze binnen te zijn. Op donderdag 1 februari worden deze geopend door de bouwcommissie. Daarna volgt zo spoedig mogelijk gunning.

Zoals gebruikelijk: we houden u op de hoogte.

Met de schapen op weg naar de Kerststal

Als echte herders liepen veel kinderen van basisschool ’t Geerke vorige week met de schapen naar de Kerststal. Afgelopen kerstdagen volgden velen, niet alleen kinderen, maar vooral veel volwassenen. Alleen de eerste kerstdag al ruim 200 personen.

De kerststal vertelde opnieuw het verhaal van Kerstmis, op tweede kerstdag zelfs ondersteund door herder Luc. En dat werd zeer gewaardeerd door alle bezoekers.

Ook de twee sterren boven in de toren waren een succes. Dat bleek uit allerlei reacties én uit de bijdragen in de spaarpot voor nóg twee sterren. (Samen met de knikengel € 71,90.) Dank daarvoor.

Dank vooral aan iedereen die deze bezoeken en ontmoeting mogelijk hebben gemaakt:

  • kerststalbouwgroep
  • herder Luc
  • Peter Blacquière (houtsnippers)
  • organisatie Dorpskerstborrel Puiflijk (kerstbomen)
  • familie Huisman (elektra)