Sinterklaas was in de Oude Toren

Het was een drukte van belang gisteren op de terp. Veel kinderen met hun vader moeder ontvingen de Sint en zijn Pieten met gezang. (Deze keer opvallend weinig opa’s en oma’s. Misschien vanwege de kou?)

Daarna nam de Sint plaats in de toren, die als Pakjes-inpak-kamer was ingericht. Voor elk kind was er een cadeautje.

U begrijpt, het was voor de kinderen een groot feest.

Foto’s: Pans

Verrassing: Sinterklaas komt op bezoek!

Het is de Sinterklaaswerkgroep weer gelukt om Sinterklaas naar Puiflijk te halen!

Morgen, woensdag 29 november, zal hij tussen 18.00 en 20.00 uur bij de Oude Toren zijn – als alles tenminste gaat zoals verwacht. Je weet het immers maar nooit met zo’n drukke Sinterklaas….

Net als vorig jaar zal alles weer mooi in gereedheid worden gebracht,
zodat Sinterklaas bij de Oude Toren een warm welkom wacht.

Natuurlijk mogen alle kinderen hem begroeten
en ook zijn Pieten op de terp ontmoeten.

Kerststal: wie wil helpen?

De kerststalwerkgroep is gisteren bij elkaar geweest. Besloten is om er weer de schouders onder te zetten om voor jong en oud weer een mooie kerststal op te bouwen in de Oude Toren. Ook de tent zal, als het enigszins kan, weer worden opgezet. Dat maakt het mogelijk om elkaar tijdens de kerstdagen te ontmoeten bij de stal:

  • Eerste Kerstdag (25 december) 13.00 – 16.00 uur,
  • Tweede Kerstdag (26 december) 13.00 – 16.00 uur.

Om er weer een geslaagde activiteit van te maken, is nog het een en ander nodig:

  • houtsnippers om de bodem van de toren te bedekken;
  • vrijwilligers die de catering willen verzorgen (warme chocomel? glühwein? koffie/thee?…);
  • sponsoring voor chocomel, glühwein, koffie/thee, koek;
  • muziek en zang.

Weet u wat nu al hartstikke fijn is?
Kerstbomen hebben we al toegezegd gekregen van de organisatie van de Puiflijkse Dorpskerstborrel. (Deze vindt dit jaar op vrijdag 15 december plaats.). Een mooi begin.

Kunt u helpen?
Heeft u nog een suggestie?

Laat het even weten: info@oudetorenpuiflijk.nl

Twee cadeautjes

Het eerste cadeau is een cheque van de Rabo ClubSupport-actie. Deze werd vanmorgen bij de Toren overhandigd:
€ 622,07.
Nogmaals, hartelijk dank Rabobank en iedereen die op ons heeft gestemd!

Het tweede is een mooi filmpje dat Rob Haverkamp voor ons heeft gemaakt. U vindt deze op de homepage of door hier te klikken.
Bedankt Rob en Omroep Gelderland!

Familiedag Ria Reijnen doet toren aan

Vanuit Puiflijk natuurlijk, maar ook uit Hernen, Woezik, Wijchen, Groesbeek, Putten en zelfs vanuit Duitsland kwamen ze naar Puiflijk. Voor de familiedag van Ria Reijnen op zondag 1 oktober.

Uiteraard werd de toren bezocht en natuurlijk beklommen. Belangstelling was er ook voor de geschiedenis van toren en terp.

Oude Toren mogelijk veel ouder dan gedacht

Tijdens de Vriendendag op 9 september lichtte Jaap van der Veen, bouwhistoricus, voor het eerst zijn vermoeden toe: de Oude Toren is veel ouder dan gedacht. Inmiddels heeft u het ook al kunnen lezen in Dorpskrant Puiflijk van deze week.

Tot op heden wordt er algemeen van uitgegaan dat de Oude Toren van Puiflijk in de 15e eeuw is gebouwd, maar inmiddels wordt hier serieus aan getwijfeld. Het zou zo maar kunnen zijn dat de toren véél ouder is, mogelijk zo’n twee eeuwen!

Op basis van het standaardwerk Het Land van Maas en Waal van A.G. Schulte en het opgravingswerk in 1981 gaat men er algemeen van uit dat de toren is gebouwd in de 15e eeuw als laatste onderdeel van de middeleeuwse kerk. Of, met de woorden van Schulte: “De toren dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 15e eeuw.”[1]
Jaap van der Veen, bouwhistoricus, is er van overtuigd dat dit niet klopt; ze moet veel eerder worden gedateerd. Waarom? Tijdens de Vriendendag van Stichting Oude Toren van afgelopen zaterdag 9 september legde hij dat uit.

Allereerst wijst hij op het materiaal waarmee de toren aan de buitenkant is bekleed, nl. tufsteen. Dat was kostbaar omdat het vanuit het buitenland (de Eiffel) moest worden aangevoerd en werd in ons land hoofdzakelijk toegepast in de romaanse bouwstijl van de 10e tot begin 13e eeuw. Bovendien zijn de spaarvelden aan de buitenkant als (laat-)romaans te omschrijven, evenals die aan de (bakstenen) binnenkant. Ook het weggebroken graatgewelf op de begane grond wijst op een romaanse oorsprong.

En dan is er nog de techniek. De torenmuren lijken te bestaan uit een buiten- en een binnenwand met een opvulling van veldkeien en ander steenmateriaal. Dit zgn. bouwen in kistwerk werd veel in de romaanse periode toegepast.

Kortom, zo vermoedt Van der Veen, de Puiflijkse Oude Toren stamt vermoedelijk uit de overgangsperiode van laat-romaans naar vroeg-gothiek, oftewel ergens uit de 13e/14e eeuw.

Nader onderzoek is nodig, zo besloot Jaap. Hij beloofde verder op zoek te gaan en de Vrienden van de Oude Toren van zijn verdere bevindingen op de hoogte te houden.


[1] Schulte, A.G.: De Monumenten van geschiedenis en kunst. Het Land van Maas en Waal (’s Gravenhage, 1986), blz. 101

Weer was het druk bij de Oude Toren: zaterdag Vriendendag, zondag Open Monumentendag

Vriendendag

Zaterdag was er speciaal voor de Vrienden van de Oude Toren een informatieve en gezellige bijeenkomst. Met twee primeurs.

De eerste betrof de ouderdom van de toren. Tot op heden wordt er algemeen van uitgegaan dat deze zo rond 1420 is gebouwd. Jaap van der Veen, bouwhistoricus, heeft daar zo zijn twijfels over. Wat? Waarom? Met grote interesse volgden de ongeveer 20 aanwezigen zijn toelichting met als gevolg: ook zij gaan er niet zonder meer van uit dat de toren 600 jaar oud is. In de Dorpskrant die volgende week verschijnt, leest u daar meer over. En natuurlijk op deze website. Daar zal ook het verdere onderzoek van Jaap op de voet gevolgd kunnen worden. De aanwezige Vrienden kijken daar in elk geval reikhalzend naar uit.

Het tweede betrof de presentatie van de uiteindelijke plannen. Deze werden aan de hand van een aantal schetsen (klik hier) toegelicht.

Aansluitend werd kort uiteen gezet hoe toren en terp een levend monument gaan worden. De eerste, spontaan ontstane initiatieven zijn zeer veelbelovend. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse kerststal, aan Sinterklaas, aan de groepen die op bezoek komen en natuurlijk aan de zgn. Puiflijk Academie – maar daarover hieronder mee.

Open Monumentendag

Zondag was de Oude Toren speciaal geopend in verband met de jaarlijkse Open Monumentendag. Iedereen was welkom om de toren van binnen en buiten te bekijken. En natuurlijk om naar boven te klimmen voor een mooi uitzicht. Ruim 60 bezoekers hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Ook om meer te weten te komen over de concrete restauratie- en verbeterplannen én over hoe toren en terp een levend monument gaan worden.

Heel speciaal was de komst van de Dorpsomroeper, Luc Remers. Namens het comité Puiflijk Academie deed hij op ludieke wijze kond van de ideeën die binnen het comité leven. Tevens deed hij een oproep aan iedereen om met ideeën te komen voor activiteiten in en rond de toren. En voor een betere naam voor het comité. De toren en terp zijn straks immers een heel geschikte plek om elkaar te treffen, voor jong en oud. (Hierboven zijn oproep.)

“Dat dees aankondiging u allen tot ideeën aanspoort. Zegt het voort! Zegt het voort!”

Heel bijzonder waren ook de demo’s van Druturnia. Zo’n 22 meisjes zorgden tweemaal voor een perfect uitgevoerde demonstratie onder leiding van Manon van Beem. De bijzondere plek, het mooie weer en vooral het enthousiasme maakten er een mooi, levendig geheel van. Prachtig was het! Zo kan de terp met haar toren ook een plek voor ontmoeting zijn.