In memoriam Rina van der Zandt-Tijnagel

Vrijdag 19 mei is mevrouw Rina van der Zandt overleden. Zij was de weduwe van de heer Harrie van der Zandt. Tot hun verhuizing naar Druten woonden zij in de boerderij aan de Van Mekerenstraat in Puiflijk.

Het idee om van de Puiflijkse Oude Toren en terp een levend en klinkend monument te maken, een prachtplek voor ontmoeting, sprak haar heel erg aan. Bovendien zou haar én Harrie’s Puiflijk ermee worden verrijkt. Want hun hart lag toch vooral in Puiflijk, ondanks hun verhuizing naar Druten. Hun geboortegrond bleef trekken.

Voor Rina waren er dus voldoende redenen om, mede in de geest van Harrie, al in een vroeg stadium, begin 2020, een vorstelijke schenking te doen aan Stichting Oude Toren. Een complete, overdonderende verrassing voor de bestuursleden. Een groots gebaar, een geweldige stimulans.

Jammer dat Rina het eindresultaat niet heeft mogen beleven; we hadden het zo gehoopt. Onze dank zullen we later op een waardige wijze tot uitdrukking brengen, in samenspraak met de familie.

De familie heeft Rina in liefde losgelaten; wij zullen haar en Harrie met grote waardering herdenken.

Koningsdag bij Oude Toren

Het was gezellig rond de Oude Toren vandaag. Op deze Koningsdag.
Voor jong en oud.

Stichting Oranje Comité Puiflijk had het weer goed voor elkaar. Bovendien werkte ook het weer perfect mee.
Hieronder wat foto’s van de kinderactiviteiten rond en op de terp.

Ook de gemeente gaat er voor!

“De Oude Toren van Puiflijk moet volgens de gelijknamige stichting een nieuwe ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners worden. Dat ziet de gemeente Druten ook graag. Ze restaureert de Oude Toren en de terp waar deze op staat.”

Dit is de laatste passage van het artikel in de Gelderlander van vandaag met als kop “Wat wil Puiflijk? Een nieuw dorpshuis zit er voorlopig niet in”.[1]

Gemeente en wij zitten op één lijn wat betreft de toekomst van toren en terp. Dat konden we u eerder al laten weten. Mooi om dit in de krant van vandaag opnieuw bevestigd te zien.

Dus toch iets moois voor Puiflijk én voor het aangrenzende Druten-Zuid. En nog wél op redelijke termijn, naar het zich nu laat aanzien.

Meer over dit onderwerp:


[1] de Gelderlander, 25 april 2023

Een grote stap!…

Afgelopen week is een grote stap gezet.
Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) wil extra geld vrijmaken voor de restauratie!

Als de gemeenteraad instemt, dan komt er een bedrag van totaal € 298.450 beschikbaar. Daarmee kan onze Oude Toren grondig worden opgeknapt, zodat zij er de komende decennia weer tegen kan.

Natuurlijk gaan wij dat combineren met het aanbrengen van onze wensen. Er komen dan fatsoenlijke deuren en een passende vloer. Ook de verdiepingsvloeren worden weer terug gebracht, enzovoorts. (Klik hier voor het totale plan.)

Dat het een hele tijd moest duren voordat het nu zover is, had alles te maken met de financiering. Niet alleen vanwege de inmiddels opgelopen schade, maar ook omdat een meer ingrijpende restauratie noodzakelijk bleek. Aanvullende berekeningen lieten zien dat met het eerder toegezegde bedrag niet kon worden volstaan. Ook de aanzienlijk gestegen bouwkosten speelden een (zeer) grote rol.

Door dit alles zijn de plannen nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Sommige onderdelen zijn geschrapt en andere op een lijstje ‘voor de toekomst’ gezet. En de terp wordt afzonderlijk nader bekeken. Daarvoor is gelukkig alle medewerking toegezegd.

Tot slot: ook de huurovereenkomst kon worden afgerond. Daarmee is vastgelegd hoe het beheer van toren en terp is geregeld.

U begrijpt, dat we blij zijn met deze stappen! Dank aan het College. Nu kunnen we met voortvarendheid verder aan de slag, om te beginnen met het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Meer over dit onderwerp:

Druten gaat zijn erfgoed beschermen

“Druten gaat zijn erfgoed beschermen” meldde de Gelderlander afgelopen donderdag 23 februari.

Een prima idee, hard nodig ook. Dat daarbij ook ‘onze’ toren en terp worden genoemd, ligt natuurlijk voor de hand. Daar was de gemeente al eerder van overtuigd, zo bleek uit de gesprekken die wij al in een heel vroeg stadium hadden met de gemeente (en met het parochiebestuur).

Toch is het goed, dat behoud van ons cultureel erfgoed wordt neergelegd in beleid. Helemaal mooi is dat hierbij ook naar landschappen wordt gekeken. Ook deze verdienen zorgvuldig te worden beschermd, net als monumenten en dorpsgezichten.

Eindelijk weer een Carnavalsoptocht

Na twee jaren op een rij geen Carnavalsoptocht, kon het nu gelukkig weer. Rond 14.00 uur stonden alle deelnemers bij de Oude Toren te popelen om weer van start te gaan.

Na een kort toespraakje van burgemeester en prins Niels werd de Torenuil ontstoken, de vlaggen gehesen en het Puiflijks volkslied uit volle borst gezongen onder muzikale begeleiding van de Knaoiers. En toen was het zover, de optocht begon.

Jong en oud, kleine en grote loopgroepen, kleine en grote wagens. Een prachtige tocht trok vanaf de Oude Toren door het dorp.

Eén groep viel ons natuurlijk extra op. En dat was CV Op Slinkse Wijze met een exacte kopie van de toren en met als motto: “De toren van Pisa bestaat echt, die van Puiflijk staat recht”. Zo is het maar net. Dat er ook nog kaartjes werden uitgedeeld met de oproep om toch vooral vriend te worden, was uiteraard helemaal mooi. Dank! Wij zijn hier blij mee.

En nu maar hopen dat er veel nieuwe vrienden en vriendinnen bij komen….

>>>Meer te zien na de foto’s hieronder. >>>>


Vriend of Vriendin worden van Oude Toren Puiflijk? >>klik hier
Op andere manier Oude Toren Puiflijk steunen? >>klik hier

RN7 was er bij….