Snoeien: onze eerste activiteit

Het snoeien was de eerste activiteit rond de Oude Toren in Puiflijk. We wilden als werkgroep samen met omwonenden en enkele andere vrijwilligers laten zien dat we een start maken met de plannen om van de toren en de terp ‘een levend en klinkend monument te maken voor nu en straks’. In prima samenspraak met de gemeente Druten is besloten dat wij het snoeiwerk in het kader van Burgerparticipatie voor onze rekening zouden nemen. De afvoer van het snoeisel wordt door de gemeente verzorgd. Vrijdag voorafgaand aan het snoeien zijn we geïnstrueerd hoe we het snoeiwerk het beste kunnen uitvoeren door Gerard Bull, een zeer deskundig hovenier uit onze eigen Puiflijkse gemeenschap. Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente en ook de hovenier hebben we de bomen op de terp ongemoeid gelaten. Later kunnen deze gesnoeid worden op een wijze zodat de oude toren nog beter tot zijn recht zal komen.

Het snoeien ging zeer vlot en op een uiterst plezierige wijze. De omwonenden zijn zeer tevreden met het resultaat nu de terp na lange tijd een heel open aanblik heeft gekregen. De uitvoering van dit snoeiwerk maakte ook klip en klaar duidelijk dat we via samenwerking heel snel resultaten kunnen halen waar zonder samenwerking soms jaren aan getrokken moet worden om hetzelfde te bereiken of zelfs resultaatloos achteraan moest worden gerend. Als we erin slagen de samenwerking verder uit te bouwen in de Puiflijkse gemeenschap belooft dat heel veel moois voor de toekomst!