We kunnen aan de slag

De eindconclusie van de algemene bijeenkomst op dinsdag 10 april 2018 in Zaal De Linde was: goed idee! er is veel draagvlak! aan de slag! Tot deze conclusie konden de aanwezigen mede komen, gezien de contacten die er in eerder stadium waren geweest met acht Puiflijkse organisaties en met de direct aanwonenden.

>>Verslag bijeenkomst.