Stichting Oude Toren Puiflijk is een feit

Vandaag is de akte getekend en is de Stichting Oude Toren Puiflijk een feit. Daarmee zijn we een rechtspersoon en kunnen we alle formele zaken regelen, die nodig zijn om onze plannen te realiseren. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan het openen van een bankrekening, het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering, het aanvragen van een Anbi-status met het oog op voordelig schenken en het maken van formele afspraken met o.m. gemeente en provincie.

In verband daarmee zullen binnenkort het logo, de website en de digitale attendering worden aangepast.