Hoe staat het met de plannen rond de Oude Toren?

Waarschijnlijk zult u zich wel eens hebben afgevraagd hoe het staat met onze plannen. Al meer dan twee jaar zijn we in de weer om onze plannen te realiseren, maar voor de inwoners van Puiflijk en Druten-Zuid is niet meer zichtbaar geweest dan een aantal, overigens zeer geslaagde, activiteiten zoals de Open Monumentendag en de Kerststal. Toch is er achter de schermen veel meer gedaan. Tijd dus, om weer eens bij te praten.

Natuurlijk heeft de coronacrisis wel voor enige vertraging gezorgd, maar eerlijk gezegd hadden we gehoopt verder te zijn dan waar we nu zijn aangeland. Zoals u weet hebben wij een aantal ideeën voor noodzakelijke aanpassingen, waardoor de gebruiksmogelijkheden van toren en terp aanzienlijk worden verbeterd. Het probleem is echter dat de Oude Toren eigendom van de gemeente is en de terp van de parochie. Al twee jaar zijn we met beide partijen in gesprek over hoe we onze plannen gerealiseerd kunnen krijgen, zodat toren en terp het bruisend middelpunt van het dorp wordt. Daarvoor hoeven wij geen eigenaar te worden. Wel is noodzakelijk dat we toren en terp in erfpacht krijgen met, zoals dat heet, recht van opstal – en dat voor een heel lange periode.

Inmiddels is er overeenstemming met het parochiebestuur. Hierover informeerden wij u al eerder.

Met de gemeente hebben we helaas nog geen overeenstemming. Wel zijn we vrijdag 15 mei dichter bij elkaar gekomen. Het probleem is niet de erfpachtconstructie, maar de financiële consequenties. Zo moet er behoorlijk wat achterstallig onderhoud weggewerkt worden. Dat willen wij wel uit (laten) voeren, maar dan moet de gemeente het daarvoor benodigde geld wel beschikbaar stellen.

Naast het achterstallig onderhoud, is er ook geld nodig voor het bruikbaar maken van toren en terp. Samen met u gaan wij daarvoor zorgen. Een echte uitdaging. Maar ook samen met de gemeente. Het is immers alleszins redelijk, dat Puiflijk en Druten-Zuid daarbij financieel worden ondersteund. In het programma van het College van B&W is niet voor niets opgenomen dat “evenementen belangrijk voor onze gemeente” zijn en dat “initiatiefnemers” op ondersteuning mogen rekenen. Bovendien, zo is te lezen: “Aan bijeenkomsten en projecten die onze inwoners activeren kennen wij een leefbaarheidssubsidie toe.”

Niet alleen de gemeente, maar ook allerlei fondsen, Provincie en mogelijk de EU gaan we proberen voor ons werk te interesseren. Alleen gezamenlijk kunnen we van toren en terp een levend monument maken, een bruisend hart van Puiflijk en Druten-Zuid.

Het is heel plezierig dat er overeenstemming is met het parochiebestuur over de terp. Ook verwachten we met de gemeente Druten er uit te komen. Maar het blijkt wel een zaak van lange adem. Rond de zomervakantie verwachten we toch echt aan de slag te kunnen. Dat betekent dat we dan onze ideeën met toren en terp verder zullen uitwerken met ondersteuning van een extern bureau. Vervolgens zal de uitwerking worden voorgelegd aan u en alle andere inwoners van Puiflijk en Druten-Zuid. Op basis daarvan zal het plan worden aangepast en kunnen we hopelijk in 2021 daadwerkelijk aan de slag.

Het wordt tijd, hoog tijd! We houden u op de hoogte.

Mei 2020,
Bestuur Stichting Oude Toren Puiflijk