Geschiedenis lijkt zich te herhalen

In februari 1980 vroeg Puiflijk en menige inwoner van Druten-Zuid zich al af: Zal de gemeente instemmen? Zal de toren nu eindelijk eens worden hersteld? En een jaar eerder, in 1979, zijn er al schriftelijke raadsvragen over gesteld: Waar blijft restauratie van Toren?

Nu, 40 jaar later speelt dezelfde vraag. Wij worden er regelmatig over aangesproken. Gaat er nog wat met de Oude Toren gebeuren? Of hebben jullie het opgegeven? Nou, daar kunnen we kort over zijn. Opgeven? geen sprake van. Het gaat stapje-voor-stapje, maar wel in de uitgezette richting.

Zo hebben we komende week een vervolggesprek met twee leden van het College van B&W. Hopelijk zorgt dat voor een doorbraak. En herhaalt ook in dat opzicht de geschiedenis zich weer (zie hieronder).

We houden u uiteraard op de hoogte.

(Afbeeldingen uit: deGelderlander resp. 9 februari 1980, 25 januari 1979 en 5 juni 1981)