Helaas géén Open Monumentendag in de Oude Toren

Ideeën voor de invulling voor de Open Monumentendag waren er wel. Maar daarvoor hebben we ruimte nodig, letterlijk. Die wordt helaas ook dit jaar weer ingenomen door het coronavirus. De 1,5 meter-maatregel maakt een verantwoorde bijeenkomst in en rond onze toren niet mogelijk. Daarom hebben we moeten besluiten om af te zien van deelname aan de landelijke Open Monumentendag.

Maar niet getreurd, medio oktober organiseren we wel een bijeenkomst. Dan zullen we o.m. enkele uitgewerkte ideeën presenteren en met de aanwezigen bespreken.

En voor wat betreft 11 en 12 september: gelukkig zijn er in Maas en Waal locaties die wel verantwoord een programma kunnen bieden in het kader van Open Monumentendag. Bijvoorbeeld in: