Welkom bij presentatie en bespreking schetsontwerp

maandag 21 februari 19.30-21.00 uur Dorpshuis De Lier

Eindelijk kunnen we bij elkaar komen om het (tweede) schetsontwerp van toren en terp samen te bekijken. En te bespreken natuurlijk. Uw inbreng is daarbij zeer gewenst.

Ruim een half jaar geleden, op 14 juni, hebben we het eerste schetsontwerp met de direct aanwonenden besproken. Beloofd is toen, dat we de gedane suggesties zorgvuldig zouden bekijken en waar mogelijk vertalen in een tweede ontwerp. Dat is al enige tijd geleden gebeurd, maar de presentatie hebben we door corona helaas een paar keer moeten uitstellen. We hebben u hier al eerder over bericht.

Omdat de coronamaatregelen wat zijn versoepeld, is een bijeenkomst nu wel mogelijk. Maar wel op aangepaste wijze. Zo is vooraf aanmelden noodzakelijk, evenals een coronatoegangsbewijs, een mondkapje en 1,5 m afstand.

Behalve de direct aanwonenden is op 21 februari iedereen welkom. Daarmee geven we gehoor aan de wens van meerdere geïnteresseerden.

  • datum en tijd: maandag 21 februari 19.30-21.00 uur
  • plaats: Dorpshuis De Lier
  • aanmelden noodzakelijk: stuur een mailtje (graag met naam en adres) of doe een briefje in de bus bij een van de bestuursleden of bel met het secretariaat (0487 51 35 07). Kijk hier voor de adressen.
  • reacties 14 juni 2021: u kunt deze hieronder downloaden