En dan komen de Bataven, iets later gevolgd door de Romeinen. Puiflijk hoort voortaan tot het Romeinse Rijk. De rijke Bataven leefden alsof ze Romeinen waren, getuige de villa op de Klepperheide. En Romeinse soldaten marcheerden over hun zuidelijke heirbaan, hun legerweg, van Noviomagus ( Nijmegen ) naar de zee, langs de grens van het Rijk. Die zuidelijke weg liep over de Hucht. Later werd op die weg de Koningsweg aangelegd.