Tijdens de watersnood van 1926 ben je veilig op de Hucht. 22 gebouwen blijven droog en 1100 mensen zitten er opgebost tot het water is gezakt en de schade rond de Hucht kan worden opgemaakt. Ze is erg groot, blijkt. Zodoende worden er aan de Koningsweg zogenaamde watersnoodhuizen gebouwd voor de gedupeerden. Aan de Houtsestraat bouwt de Schuytstichting vier huizen voor de nog minder bedeelden. Het Rijk voelt zich niet geroepen om iets te doen. Ze vond de ramp eigenlijk geen ramp.