Onderdak

Puiflijk als strostad. Achthonderd strozakken erbij. Waar laat je ze? Eigenlijk zijn alleen de jongensschool en het N.C.B.-magazijn geschikt om de militairen min of meer fatsoenlijk onder te brengen. Maar die twee gebouwen bieden niet genoeg plaats, zo huizen er soldaten op hooizolders, in vroegere tabaksschuren, gebouwd op tocht, en in stallen, zolang het vee buiten loopt. Officieren en onderofficieren ‘logeren’ bij gastgezinnen. Ideaal is het allemaal niet. Daarom gaat einde september de 2e compagnie naar Deest. Dat scheelt zo’n honderdzestig man. Plaatsvervangend commandant Lingen zou ook graag manschappen in Boven Leeuwen legeren, maar brigadecommandant Nijland wil daar niks van weten.

Gemobiliseerd bij de familie Van de Pol.