Een grote stap!…

Afgelopen week is een grote stap gezet.
Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) wil extra geld vrijmaken voor de restauratie!

Als de gemeenteraad instemt, dan komt er een bedrag van totaal € 298.450 beschikbaar. Daarmee kan onze Oude Toren grondig worden opgeknapt, zodat zij er de komende decennia weer tegen kan.

Natuurlijk gaan wij dat combineren met het aanbrengen van onze wensen. Er komen dan fatsoenlijke deuren en een passende vloer. Ook de verdiepingsvloeren worden weer terug gebracht, enzovoorts. (Klik hier voor het totale plan.)

Dat het een hele tijd moest duren voordat het nu zover is, had alles te maken met de financiering. Niet alleen vanwege de inmiddels opgelopen schade, maar ook omdat een meer ingrijpende restauratie noodzakelijk bleek. Aanvullende berekeningen lieten zien dat met het eerder toegezegde bedrag niet kon worden volstaan. Ook de aanzienlijk gestegen bouwkosten speelden een (zeer) grote rol.

Door dit alles zijn de plannen nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Sommige onderdelen zijn geschrapt en andere op een lijstje ‘voor de toekomst’ gezet. En de terp wordt afzonderlijk nader bekeken. Daarvoor is gelukkig alle medewerking toegezegd.

Tot slot: ook de huurovereenkomst kon worden afgerond. Daarmee is vastgelegd hoe het beheer van toren en terp is geregeld.

U begrijpt, dat we blij zijn met deze stappen! Dank aan het College. Nu kunnen we met voortvarendheid verder aan de slag, om te beginnen met het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Meer over dit onderwerp: